Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: 01.01.2024

1. Üldsätted ja andmekaitsetingimuste kehtivus

1.1. Ettevõtte Baumarket OÜ (edaspidi – „Solarmarket.ee“ või „meie“ või "internetikauplus") jaoks on nii eraklientide, äri- kui ka koostööpartnerite rahulolu äärmiselt oluline, mille tõttu kohustume alati hoidma ja austama nende inimeste privaatsust, kelle isikuandmeid (edaspidi – „andmed“) töödeldakse.
1.2. Ettevõte teeb kõik võimaliku, et meie teostatav isikuandmete töötlemine vastaks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprillil 2016 määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute isikuandmete kaitse kohta nende töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus).
1.3. Tarbija (edaspidi – „Klient“ või „Teie“) isikuandmete vastutav töötleja on Baumarket OÜ, juriidilise isiku registrikood: 14989581, aadress 10143 Tallinn, telefon +372 6 229 100 ja e-post: info@solarmarket.ee.
1.4. Andmekaitsetingimused kohalduvad, kui:
1.4.1. olete registreeritud püsikliendiks (füüsilised/juriidilised isikud), luues endale vastav kasutajakonto internetikaupluse veebilehel või täites liikmetaotluse esinduskontoris;
1.4.2. sooritate e-poest oste püsikliendiprogrammi liikmena või teete üksikoste tavakliendina;
1.4.3. tellite meie teenuseid internetikaupluse veebilehe vahendusel või kontoris kohapeal;
1.4.4. tellite meie uudiskirja või olete avaldanud soovi saada meie pakkumisi tavapostile, e-posti või SMSi teel;
1.4.5. esitate lihtsalt infopäringu meie veebikeskkonna kaudu või e-kirja teel;
1.4.6. suhtlete meiega lisaks ülalpool nimetatule muul moel kui tarbija, äriklient, koostööpartner, tarnija või muu isik, kellel on Baumarket OÜ-ga ärialane suhe.

2. Isikuandmete kogumine ja allikad

2.1. Baumarket OÜ võib koguda Teie andmeid, kui:
2.1.1. külastate või kasutate Solarmarket.ee veebilehte, rakendusi ja/või sotsiaalmeedia kanaleid;
2.1.2. ostate ja kasutate Baumarket OÜ tooteid ja/või teenuseid;
2.1.3. tellite meie uudiskirju;
2.1.4. pakute meile oma tooteid ja/või teenuseid;
2.1.5. kui te võtate ühendust meie klienditoega;
2.1.6. osalete müügikampaaniates ja küsitlustes või suhtlete meiega muul viisil.
2.1.6.1. Olenevalt suhtlemise viisist ja põhjusest on ka kogutavad andmed erinevad, sest andmete kasutamise eesmärgid on erinevad.
2.2. Andmed, mida Baumarket OÜ otse Teilt kogub:
2.2.1. isiku tuvastamise andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood/sünniaeg) – kui liitute lojaalsusprogrammiga või sooritate e-poes oste/tellimusi tavakliendina (v.a. isikukood/sünniaeg);
2.2.2. kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, tarneaadress, elukoha aadress) – kui liitute lojaalsusprogrammiga või sooritate e-poes oste/tellimusi tavakliendina (v.a. elukoha postiindeks);
2.3. Andmed, mida Baumarket OÜ automaatselt Teilt kogub:
2.3.1. kui suhtlete meiega elektrooniliste kanalite kaudu, näiteks sooritades oste e-poes või külastades meie veebilehti, rakendusi ja/või tellides meie uudiskirja, võime koguda lisaks teilt otse saadud andmetele teavet teie arvuti, mobiiltelefoni või muu teie poolt kasutatava seadme kaudu. Näiteks salvestame e-poodi sisselogimisel teie kasutajatunnuse, et seda järgmisel külastusel automaatselt kuvada, tuvastame teie IP-aadressi ja asukoha, et näidata selle piirkonna kaupluses olevaid teile sobivaid pakkumisi jne.

3. Eesmärgid ja isikuandmete töötlemine õiguslikel alustel

3.1. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
3.2. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
3.3. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
3.4. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
3.5. Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
3.6. E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

4. Isikuandmete töötlemine volitatud töötlejatele

4.1. Baumarket OÜ hoiab kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, saladuses ning avaldab neid
kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest.
4.2. E-poe kasutaja nõustub sellega, et Baumarket OÜ-l on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehepoolt kliendile teenuse osutamisega. Võime Teie isikuandmeid jagada järgmistesse kategooriatesse kuuluvate andmesaajatega:
4.2.1. Me võime edastada Teie isikuandmeid meie kindlustusandjatele ja kutselistele nõustajatele riskijuhtimiseks, kutsealase nõu saamiseks ning õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks;
4.2.2. Meie veebilehe kaudu tehtud ostudega seotud rahalisi tehinguid võivad töödelda meie makseteenusepakkujad. Jagame Teie tehingute andmeid oma makseteenuse pakkujatega vaid määral, mil see on vajalik Teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks;
4.2.3. Me võime edastada Teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele konkreetsete teenuste osutamiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks veebimajutusteenuse pakkujad, kullerteenuste pakkujad, serverite ja nende hooldusteenuste pakkujad, e-postiteenuste pakkujad, uudiskirjade saatmise, küsitluste täitmise, andmekaitseametniku teenuste pakkujad.
4.3. Kasutame ainult selliseid teenuseosutajaid, kes on juurutanud/kohustuvad rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagaksid andmetöötluse asjakohase turvalisuse taseme, mis vastab füüsiliste isikute, kelle andmeid töödeldakse andmetöötluslepingu alusel, õiguste või vabaduste rikkumise riskile ja selline andmetöötlus vastab Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele.
4.4. Lisaks nimetatud juhtudel võime Teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ka juhul, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks või Teie või teiste isikute huvide kaitsmiseks. Teie nõusolekul ja otseturunduse eesmärgil võime isikuandmeid edastada oma partneritele, kes pakuvad meile turundusteenuseid.
4.5. Selles osas nimetatud andmete saajad võivad asuda ka väljaspool Eesti Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmed edastame sellistele kolmandatele isikutele, kes järgivad Isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõudeid.
4.6. Nimekiri volitatud töötlejatest:
4.6.1. Magento – kasutatakse e-poe teenuse pakkumiseks;
4.6.2. EveryPay AS – kasutatakse maksete vastuvõtmiseks;
4.6.3. Mailchimp – edastatakse Kliendile kohandatud otseturunduse pakkumised;
4.6.4. Google Analytics – kogutakse statistika kogumiseks ja veebiliikluse analüüsiks, et e-poe kasutajakogemust ja tehnilist lahendust paremaks muuta;
4.6.5. Akaneo PIM - imporditakse kategooriad (kategooriapuu), toodete info, laoseisud, hinnad ja pildid. Eksporditakse tellimuste info;
4.6.6. Zopim – edastatakse külastaja isikuandmed e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks;
4.6.7. Hotjar – kogutakse andmeid igapäevase veebikasutuse analüüsimiseks ning modifitseerimiseks.

5. Isikuandmete säilitamine

5.1. Kõigil juhtudel ei säilitata Teie isikuandmeid kauem, kui on vajalik konkreetse eesmärgi saavutamiseks. Andmeid salvestatakse seni kuni seadus meid selleks kohustab või kuni on vajalik selleks, et täita andmetöötluse eesmärkide saavutamine. Allpool toome mõned näited andmete säilitamise tähtaegade kohta:
5.1.2. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
5.1.3. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
5.2. Täpsemat infot teie isikuandmete säilitamise aja kohta saate küsida, kui esitate meile vastavasisuilise päringu kirja või telefoni teel.

6. Isikuandmete kustutamine

6.1. E-poodi salvestatud isikuandmed saab koos kasutajakontoga kustutada e-poe kasutaja kontohalduses.
6.1.1. E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
6.2. Muude isikuandmete kustutamise kohta saate päringu esitada andmete päringu vormilt. Andmete kustutamise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning vajadusel täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

7. Andmete ülekandmine

7.1. E-poodi salvestatud isikuandmete elektroonilise väljavõtte saate alla laadida, kui saadate päringu info@solarmarket.ee.
7.2. Muude isikuandmete ülekandmise kohta saate päringu esitada samuti kirjutades klienditeenindusele e-posti aadressil info@solarmarket.ee. Andmete ülekandmise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul, kus klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

8. Andmete turvalisus ja ligipääs

8.1. Isikuandmeid hoitakse Föderaalse Juurdlusbüroo poolt sertifitseeritud ligipääsusüsteemiga serverikeskuses, mille serverid ja infosüsteemid asuvad Euroopa Liidu territooriumil. Serverikeskusele on rakendatud nii TIER 3 ja ISKE, sh ISO 27001:2013 infoturbe ja käideldavuse standardid.
8.2. E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
8.3. Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele – isikuandmete töötlemine toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

9. Tarbija õigused seoses oma andmetega

9.1. Selles Privaatsuspoliitika osas anname Teile ülevaate Teie õigustest, mis tulenevad andmekaitseseadusest. Kuna mõned nendest õigustest on keeruka sisuga, kirjeldame selles Privaatsuspoliitikas ainult põhiaspekte. Oma õigustest täieliku ülevaate saamiseks soovitame Teil tutvuda asjakohaste õigusaktidega ja järelevalveasutuste suunistega.
9.2. Isikuandmete kaitsega seoses on Teil järgmised õigused:
9.2.1. saada teavet isikuandmete töötlemise kohta;
9.2.2. tutvuda enda isikuandmetega, mida me säilitame;
9.2.3. õigus nõuda Teie isikuandmete, mida me säilitame, parandamist (üldjuhul saate seda teha ka ise oma kontol);
9.2.4. õigus paluda meil Teie kohta säilitatavad isikuandmed kustutada („õigus olla unustatud“);
9.2.5. õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist;
9.2.6. õigus esitada vastuväiteid Teie andmete töötlemise kohta;
9.2.7. mitte nõustuda, et Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil;
9.2.8. õigus andmete ülekandmisele;
9.2.9. õigus võtta tagasi nõusolek töödelda Teie isikuandmeid;
9.2.10. õigus esitada kaebus järelevalveinstitutsioonile.
9.3. Kui soovite oma õigusi kasutada, kui Teil on küsimusi Teie isikuandmete töötlemise või õiguste rakendamise suhtes, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@solarmarket.ee
9.4. Õigus saada teavet isikuandmete töötlemise kohta. Teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta esitame andmete kogumise ajal. Selle võite alati leida ka sellest Privaatsuspoliitikast või pöördudes e-posti aadressil info@solarmarket.ee.
9.5. Õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me töötleme. Teil on õigus saada meie kinnitus, kas me töötleme Teie isikuandmeid või mitte. Kui me töötleme Teie isikuandmeid, on Teil õigus tutvuda töödeldavate isikuandmetega ja teabega nende töötlemise kohta, näiteks isikuandmete töötlemise eesmärgid, isikuandmete kategooriad, isikuandmete saajad jne. Esitame Teile Teie isikuandmete koopia. Teil on õigus saada meilt oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul. Seda õigust ei saa kasutada juhul, kui see võib kahjustada teiste õigusi ja vabadusi.
9.6. Meil on õigus keelduda esitamast Teie töödeldavaid andmeid, kui on tuvastatud õigusaktides nimetatud asjaolud, mille korral isikuandmeid ei esitata.
9.7. Õigus nõuda meie säilitatavate Teie isikuandmete parandamist. Teil on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist, kui need sisaldavad vigu, ning arvestades andmete töötlemise eesmärke, nõuda enda mittetäielike isikuandmete täiendamist.
9.8. Õigus paluda Teie isikuandmete kustutamist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui:
9.8.1. vastavad isikuandmed ei ole enam vajalikud nende kogumise või töötlemise eesmärkide saavutamiseks;
9.8.2. Te võtate oma nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks ei ole enam ühtki teist õiguslikku alust;
9.8.3. Te ei ole nõus, et isikuandmeid töödeldakse meie või kolmanda poole õigustatud huvides;
9.8.4. isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil;
9.8.5. isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
9.8.6. isikuandmed peavad olema kustutatud, järgides meile kehtivate õigusaktide nõudeid.
9.9. Soovime Teie tähelepanu juhtida asjaolule, et siiski esineb ka juhte, mil Te ei saa seda õigust kasutada. Selliste erandite hulka kuuluvad juhud, mil Teie andmete töötlemine on vajalik, näiteks:
9.9.1. sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks;
9.9.2. meie juriidiliste kohustuste täitmiseks; või
9.9.3. õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
9.10. Õigus piirata Teie andmete töötlemist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui:
9.10.1. Te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse;
9.10.2. Teie andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei ole nende kustutamisega nõus;
9.10.3. meil ei ole Teie isikuandmeid enam vaja nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks, kuid Te vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
9.10.4. Te ei ole nõus, et neid töödeldakse vastavalt meie või kolmanda poole huvides, kuni selle vastuväite õigsust kontrollitakse.
9.11. Nimetatud alustel andmete töötlemise piiramise ajal on meil õigus jätkata Teie isikuandmete säilitamist, kuid me ei jätka töötlemist, välja arvatud:
9.11.1. omades Teie nõusolekut;
9.11.2. õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
9.11.3. teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks;
9.11.4. kui seda õigustavad olulised avalikud huvid.
9.12. Õigus esitada vastuväiteid Teie andmete töötlemise kohta. Seda õigust saate kasutada ükskõik mis eesmärgil ja põhjustel, mis on seotud konkreetse olukorraga, kuid vaid sellises ulatuses, mil me kasutame andmeid meie või kolmandate isiku õigustatud huvide kaitsmiseks. Sellise vastuväite esitamise korral me enam ei töötle isikuandmeid, välja arvatud siis, kui me suudame tõestada, et andmete töötlemine toimub mõjuvatel õigustatud põhjustel, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete ja (või) meie õigustatud nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
9.13. Õigus mitte nõustuda, et Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (sealhulgas ka profileerimine otseturunduse eesmärgil) Sellise vastuväite esitamise korral me ei töötle enam Teie isikuandmeid.
9.14. Õigus andmeid üle kanda. Selle õiguse saate ellu viia neil juhtudel, kui töötleme Teie isikuandmeid autoriseeritud vahendite (arvuti jne) kaudu ja isikuandmete töötlemise juriidiline alus on:
9.14.1. Teie nõusolek või
9.14.2. lepingu täitmine või Teie palutud toimingute tegemine enne lepingu sõlmimist.
9.15. Õigus võtta tagasi nõusolek töödelda Teie isikuandmeid. Kui Teie isikuandmete meiepoolseks töötlemiseks annab seadusliku aluse Teie nõusolek, on Teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise seaduslikkust.
9.16. Õigus esitada kaebus järelevalveinstitutsioonile Kui leiate, et Teie isikuandmete meiepoolne töötlemine rikub isikuandmete kaitset sätestavaid õigusakte, on Teil seaduslik õigus esitada kaebus Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile aadressil Tatari 39, Tallinn 10134, http://www.aki.ee/. Kõigil juhtudel, võtke enne kaebuse esitamist meiega ühendust, et saaksime üheskoos leida sobiva lahenduse.

Lisateave

E-R 9:00-18:00
Tel: +372 6 229 100
E-post: info@solarmarket.ee