Päikeseenergia toodete ja lahenduste toetused

Päikeseenergia toodete ja lahenduste toetused

Valides keskkonnasäästlikuma energiatootmise, on päikesepaneelidest toodetud taastuvenergia eest võimalik saada erinevaid toetusi.

Aktiivsed 2024. aasta toetused

23.04.2024 | EAS-i ja KredEx-i ühendasutus väikeelamute rekonstrueerimise meede

EAS Kredex

Nobedate näppude voor!

23.04.2024 kell 09.00 avanes EAS-i ja KredEx-i ühendasutus väikeelamute rekonstrueerimise meede, kust on eramaja omanikul võimalik saada kuni 50 000 eurot. Vooru maht on ligikaudu 28 miljonit eurot.

Lisaks renoveerimistoetusele on avatava taotlusvooru kaudu võimalik taotleda päikesepaneelide ja akupanga soetamise ning paigaldamise toetust. Toetust saab päikesepaneelide ja salvestuse paigalduseks kuni 30% või kõige rohkem 20 000 eurot ühe majapidamise kohta.

Toetuse määr ja maksimumsumma

  • Osalisel rekonstrueerimisel on toetuse määr 20% toetatavatest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta;
  • Päikesepaneelide, inverteri ja akupanga soetamisel hinnapakkumisi esitama ei pea, toetus moodustab 30% ühikuhinnast ning maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta on kuni 20 000 eurot. Ühikuhinna kogumaksumus päikesepaneelide ja inverteri soetamisel sisaldab ka asjakohase ehitusprojekti koostamist ja on 1140 eurot ühe kilovati kohta. Akupanga soetamisel on ühikuhinna kogumaksumus 642 eurot ühe kilovati kohta.

NB! Toetuse saamise tingimuseks on, et peab tõusma elamu energiatõhususklass ja inverteri võimsus on kuni 15 kW. Toetust ei saa taotleda ainult lisapaneelide või ainult inverteri soetamiseks. Lisaks peab toetuse saanud projekt valmima ühe aasta jooksul.

Ametlikku lisainfot KredExi meetme kohta leiad siit: https://www.kredex.ee/et/majaduueks

30.01-30.04.2024 | KIK – Energiasalvestuse seadmete pilootprojektide arendamine

Keskkonnainvesteeringute keskus toetab taastuvenergia salvestusseadmete pilootprojektide arendamist

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu. Taotlused rahuldatakse nende laekumise järjekorras ja taotlusi võetakse vastu kuni taotlusvooru eelarve ammendumiseni või kuni 30. aprillini 2024 kella 17-ni.

Toetus on sihitud hoogustamaks taastuvast energiast toodetud ja salvestatud soojus- või elektrienergia kasutuselevõttu ning suurendada seeläbi taastuvenergia osatähtsust kaugkütte- ja elektrisüsteemides koos fossiilkütuste kasutuse vähendamisega.

NB! Toetust jagatakse taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest ning toetuse töötasid välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Kliimaministeerium koos KIKiga.

Ametlikku lisainfot toetuse kohta leiad KIK-i kodulehelt.